Aktiva Seniorer Falköping

            Verksamhetsberättelse för Aktiva Seniorer i Falköping år 2017.

 

Styrelsen har under året haft 10 sammanträden då föreningens arbete har diskuterats och planerats.

 

               Styrelsen har bestått av:

Gunnar Hedberg                                                ordförande

Gunnel Molin                                                     kassör

Greta Breding                                                     sekreterare

Barbro Torstensson, Lars-Olof Torstensson och Inga-Lill Sandell.

 

Vid årets slut hade föreningen        medlemmar.

 

Aktiviteter under år 2017. 

Den 12 januari gästades föreningen av Yngve Pettersson, som berättade om svenskbyborna i Ukraina. 

Den 9 februari hölls det ett årsmöte där Christian Forss berättade flygminnen och samma dag hölls ett konstituerande möte hos Inga-Lill Sandell. 

Den 14 februari var det en bussresa till Vara Konserthus där man fick se föreställningen ” Anita     Lindblom  X  3 ”. 

Den 9 mars var Per-Olof Ljungberg på månadsmötet och berättade och sjöng om Jönn. 

Den 6 april besöktes idrottshistoriska museet där det blev en intressant guidad visning. 

Den 11 april var det åter en resa till Vara Konserthus där föreställningen ” Povels naturbarn ” gavs med Mikael och Lotta Ramel.. 

Den 20 april var det  studiebesök på Reningsverket och Biogasanläggningen. 

Den 3-4 maj var Gunnar Hedberg med på  FAS styrelsemöte i Örebro. . 

Den 11 maj var det en härlig vårutflykt till Naturum Hornborga där Åke Abrahamsson guidade. 

Den 14 september visade Johan Mårtensson  underbara bilder från Afrika. 

Den 28 september gjordes det ett intressant besök på Börje Näsströms Åkeri. 

Den 4 oktober deltog Lars-Olof Torstensson och Gunnar Hedberg på FAS:s  samrådsmöte i Grästorp. 

Den 10 oktober berättade Mikael Erwing om företaget Nova Softwear, som har funnits över 30 år i Falköping. 

Den 2 november gjordes det en resa till Vara Konserthus där föreställningen ”Lingonris i cocktail-glas"gavs. 

Den 9 november berättade Mats Litstrand om brott mot äldre och om hur äldre personer kan skydda sig mot bedrägerier. 

Den 7 december berättade och sjöng Britt-Marie Stridh många härliga julsånger och hade sitt drag-spel med sig. Det var mycket uppskattat.

 

Under våren var det en studiecirkel i Familjejuridik fem gånger. Cirkelledare var Gunnar Hedberg. Under hösten fortsatte studiecirkeln, nu med inriktning mot "Lag och rätt". Dessa har varit mycket lärorika för deltagarna. Seniorgympa har pågått i Pingstkyrkans lokaler som vanligt under året.

 

Föreningen har givit medlemmarna en stor glädje och en fin gemenskap på månadsmötena. Härliga studiebesök har berikat alla.

 

                                                                         Falköping den 6 mars 2018. 

 

Gunnar Hedberg                                                       Gunnel Molin 

 

Greta Breding                                                            Barbro Torstensson

 

 

Lars-Olof Torstensson                                               Inga-Lill Sandell