Program för Våren 2017

I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan, Falköping.

Välkomna till vårens aktiviteter

Under våren 2017 kommer månadsmötena att vara i träffpunkt Ranten, Järnvägsgatan 10,  Falköping.

Det har visat sig att andra föreningars aktiviteter ligger på tisdagar, antingen den första eller den andra i varje månad.  Därför blir det krockar, svårt att få lokal mm.  På grund härav har styrelsen beslutat att under våren 2017 på försök ha månadsmötena andra torsdagen i månaderna januari - maj.  Mötet i april föreslås dock bli redan den 6:e eftersom skärtorsdagen infaller den andra torsdagen den månaden.

Aktiva Seniorer, Falköping, har nu en enkel hemsida. Adressen är falkoping.aktivaseniorer.com . Det som är aktuellt läggs in där. Se även annons i Falköpings Tidning fredagen före månadsmötet.

Aktiva Seniorer, Falköping, tillhör numera studieförbundet Vuxenskolan.  Studiecirkel i familjerätt ordnas i samarbete med Vuxenskolan, start vecka 8. Studiecirkel i data kan ordnas. Kom med förslag till någon av styrelsen.

Notera att årsmötet 2016 hålls torsdagen den 9 februari, Träffpunkt Ranten. Handlingarna, som dagordning, verksamhetsberättelse, finns tillgängliga hos mig två veckor dessförinnan.  Beslut om revision av stadgarna kommer också att fattas.

Varmt välkomna till aktiviteterna. Tag gärna med någon vän.

Månadsmöten, andra torsdagen i vårmånaderna med start kl. 15.00. I april redan den 6:e eftersom skärtorsdagen infaller den 13 april.

Lokal: Träffpunkt Ranten, Järnvägsgatan 10, om inte annat anges.

Torsdagen den 12 januari

Tårtfest. Yngve Pettersson berättar om svenskbyborna i Ukranja.

Torsdagen den 9 februari

Årsmöte. Christian Fors berättar flygminnen

Tisdagen den 14 februari 2016, resa till Vara konserthus

"Anitha Lindblom x 3"
Samling
Fredriksbergskyrkans parkering kl. 10.30 för avresa med buss, Vartofta Buss.
Pris 350 kr. I priset ingår pajlunch, föreställningen och bussresan.
Anmälan, som är bindande, görs till Gunnel eller Gunnar senast den 8 januari 2017.
Betalning sker till plusgirokonto 16 90 27-0 Aktiva Seniorer i Falköping.
Glöm inte att ange ditt namn på talongen.

Torsdagen den 9 mars

Månadsmöte. Per-Olof Ljungberg berättar och sjunger om Jönn

Torsdagen den 6 april

Idrottshistoriska museet. Guidad visning av Ulf Söderhielm

Tisdagen den 11 april 2017, bussresa till Vara konserthus

"Povels naturbarn"
Lotta Ramel, Mikael Ramel och Backa-Hans Eriksson knäpper upp Ramelmusik i egen ny tappning. Två av de mest självklara Povelkännarna visar med råge att äpplet inte faller långt från trädet. Både Povelska örhängen och lite mer ovanliga melodier utlovas. Och förstås den musikaliska glädjen.
Samling Fredriksbergskyrkans parkering kl. 13.45 för avresa med buss, Vartofta Buss.
Kaffet serveras från kl. 14.30. Föreställningen börjar kl. 15.30
Pris 320 kr. I priset ingår kaffe med dopp, föreställningen och bussresan.
Anmälan, som är bindande, görs till Gunnel eller Gunnar senast den 12 februari 2017.
Betalning sker till plusgirokonto 16 90 27-0 Aktiva Seniorer i Falköping.
Glöm inte att ange ditt namn på talongen.

Torsdagen den 20 april Start kl. 13.30

Studiebesök på Reningsverket i Falköping

Samling Fredriksbergskyrkans parkering kl. 13.15 för samåkning

Mer information senare

Torsdagen den 11 maj

Vårutflykt till Naturum Hornborga. Åke Abrahamsson guidar

Samling Fredriksbergskyrkans parkering kl. 14.30 för samåkning.

OBS! För att vi skall veta hur många som kommer till mötena måste du anmäla dig. Anmälan görs till Gunnel Molin eller Gunnar Hedberg, telefonnummer och mail-adress se nedan.

Se annons i FT under Föreningskontakter fredagen före månadsmötet.

På styrelsens vägnar

Gunnar Hedberg