Välkomna till höstens aktiviteter

Detta är programmet för hösten. Medlemmarna har fått det utskickat i brev.  Kontakta mig eller Gunnel om du vill ha fler att dela ut bland dina vänner 

Det är inte lätt att hitta ordna aktiviteter. Det vore önskvärt om det kunde blidas en aktivitetsgrupp, som kom med idéer beträffande månadsmötena, resor och annat. Kom med förslag.  

Aktiva Seniorer, Falköping, tillhör numera studieförbundet Vuxenskolan. Studiecirklar kan ordnas i samarbete med Vuxenskolan.  Kom med förslag till någon i styrelsen.

Notera redan nu tisdagen den 1 november 2016.    

Resa till Vara konserthus   

"Peters gästabud" med Peter Harryson och Bengt Magnusson

Absolut sanna skrönor framförda av Peter Harryson och klassisk gitarr av Bengt Magnusson  blandas under en underhållande timme.  

Av de 25 biljetter som är inköpta till föreställningen, finns det några kvar. Anmäl dig hos Gunnel snarast.  Föreställningen börjar kl. 12.30 och  lunchen, bestående av paj, sallad, bröd, dricka & kaffe, serveras från kl. 11.30.  Samling Fredriksbergskyrkans  parkering kl. 10.50 för avresa med buss, Vartofta Buss.    

Anmälan är bindande.  Priset är 350 kr per person. Då ingår lunchen, föreställningen och bussresan.  Betalning sker till plusgirokonto 16 90 27-0 Aktiva Seniorer i Falköping. Glöm inte att ange ditt namn på talongen.

Program för höstens Månadsmöten

Andra tisdagen i månaderna september - november och första tisdagen i december, kl. 15.00 

Lokal: Träffpunkt Ranten, Järnvägsgatan 10, om inte annat anges.

Se annons i FT under Föreningskontakter fredagen före månadsmötet

Tisdagen den 13 september

"Vad säger lagen "  Gunnar Hedberg förklarar begrepp inom familjerätt

Tisdagen den 11 oktober

Åke Abrahamsson visar Marka kyrka och berättar om renoveringen av den.
Samling på Fredriksbergskyrkans parkering kl. 14.30 varifrån samåkning kan ske. Efter visningen ordnas det fika i träffpunkt Ranten.

Tisdagen den 8 november

"Het kärlek i Arktis". Per-Olof Öhgren berättar och visar bilder från hans resor till Svalbard. 

Tisdagen den 6  december

Luciafirande med Ann-Britt Werner och Musikskolans luciafölje

OBS  På grund av planeringen och inköp måste vi veta hur många som kommer till mötena.  Därför måste du anmäla att du kommer.  Anmälan görs till Gunnel Molin,  telefon  0515 13718  alt.  0703 355053,  eller till Gunnar Hedberg,  telefon 0706 532777


Varmt välkomna till aktiviteterna. Tag gärna med någon vän.

Styrelsen genom
Gunnar Hedberg